V našich článcích vycházíme z odborných vědeckých studií, které byly otištěny v renomovaných časopisech s vysokým impakt faktorem a publikovány skupinami vědců.

Mezi důležité zahraniční zdroje patří:

www.impactjournals.com

www.medgasres.com

www.elsevier.com/locate/pharmthera 

Zásadní přínos vidíme také v působení mezinárodní neziskové organizace MOLECULAR HYDROGEN INSTITUT, která podporuje výzkum molekulárního vodíku. Její objevy jsou publikovány v časopisech Nature, Science, JAMA a využívají světoznámých databází jako SciFinder, PubMed, HighWire, Web of Science and Scopus.

Veškeré články naleznete zde: www.molecularhydrogeninstitute.com 

Informace čerpáme i na českých portálech. Bohaté informace najdete na webu molekularnivodik.cz. Ohledně problematiky vody informuje SZU, kde je k dispozici také celá řada dokumentů.