1. Proč bychom měli vodu z kohoutku obohacovat molekulárním vodíkem?

Nejprve se podívejme, kde hledat informace o pitné vodě.

Hygienické požadavky na pitnou vodu stanovuje vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou naleznete například na stránkách https://bit.ly/2KA2Muy a je v souladu se Zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. (v platném znění). Aktualizované informace jsou dostupné na webu Státního zdravotního ústavu https://bit.ly/33qfZxc.

Všichni dobře víme, že voda může být plná bakterií a mikroogrganismů, které je z ní třeba odstranit. Kontaminovaná voda mívá špatný dopad na lidské zdraví. Mezi nejčastější způsob odstranění bakterií z vody patří použití chloru a jeho sloučenin. Nicméně během posledních let stále přibývá studií a výzkumů, které potvrzují zdravotní dopady většího množství chloru na naše zdraví. K desinfikaci vody se také používá ozón nebo UV lampy.

Pitná voda z kouhoutku v podstatě není “čistá” tak, jak si mnohdy myslíme. Negativními účinky chloru v pitné vodě se zabývá i Státní zdravotní ústav.

“Použití chloru pro úpravu a dezinfekci vody, spolu s jinými opatřeními, přispělo v první polovině 20. století v průmyslově vyspělých zemích k výraznému snížení počtu vodou přenosných infekčních onemocnění. Výzkum a zkušenosti z praxe v uplynulých 40 letech však přinesly mnoho nových poznatků o fungování chemické (chlorové) dezinfekce, jejích omezeních i o jejích negativních stránkách, kterými jsou především nežádoucí ovlivnění chuti a pachu vody a vznik tzv. vedlejších produktů dezinfekce (trihalogenmethany a podobné látky).”

Zdroj: https://bit.ly/2H7WzDI

Generátory vodíku LAZENA (s polopropustnou membránou SPE/PEM) čistí vodu od chloru i ozónu, proto přispívají k zvýšení kvality našich životů. Molekulární vodík je navíc silný antioxidant, pojí se se škodlivými volnými radikály a proměňuje je na vodu.

2. Nemá to žádné zdravotní účinky, stačí pít vodu z kohoutku

V předchozí otázce jsme tuto větu částečně objasnili. Mezi frekventované narážky a rozhořčené diskuze, patří téma „obyčejné“ kohoutkové vody. Někteří obhajují kohoutkovou vodu, jakožto nejpřirozenější zdroj vody, který není třeba molekulárním vodíkem obohacovat. Ovšem generátory vodu zároveň čistí, jak jsme již výše uvedli. Zdravotní účinky prokázaly zahraniční studie a jsou průběžně zveřejňované na našem webu i na zahraničních portálech.

O molekulárním vodíku se začalo mluvit v minulém století, když se zjistilo, že na určitých místech světa existuje “zázračná voda”(např. Lurdy), která uzdravuje. Na základě vědeckých rozborů vyšlo najevo, že taková voda se oproti jiným vyznačuje zvýšenou koncentrací rozpustného vodíku.

Nejedná se o obyčejnou vodu. Vodíková voda napomáhá k čištění těla od škodlivých volných radikálů.

3. V čem je kouzlo, když to stojí jen na obyčejné elektrolýze?

Dochází k chemické reakci, kdy se dvě molekuly vodíku navážou na sebe. A tady hned máme první rozdíl od “obyčejné vody, kde je navázána jedna molekula vodíku na molekulu kyslíku. Procesem elektrolýzy se tedy navážou dvě molekuly vodíku na sebe a vzniká plynný vodík H2, který má terapeutické účinky (studie je možné najít například na stránkách Institutu výzkumu molekulárního vodíku).

4. Proč jsou láhve Lazena dražší?

Na interentu najdete různé generátory vodíku, ale ne všechny mají stejné účinky a výsledný efekt. Levné varianty opravdu používají obyčejnou elektrolýzu, která nedokáže vyrobit tak vysokou koncentraci vodíku. Navíc my vybíráme pouze láhve, které v sobě mají polopropustnou membránu SPE/PEM. Ta právě z vody odděluje škodlivé látky a představuje zásadní rozdíl od levnějších variant.

Zahraniční studie:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5806445/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5223313/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24769081

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5731988/