Naše produkty využívají dva typy technologií. Jednou z nich je klasická elektrolýza a druhou je elektrolýza založená na technologii SPE (Solid polymer electrolytic) a elektrolytických deskách s polopropustnou membránou PEM (Proton exchange membrane). Oba typy technologií jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, jakými jsou titan a platina.

JAKOU POUŽÍVAT K ELEKTROLÝZE VODU?

Doporučujeme u obou typů používat kvalitní pitnou vodu, upravenou vodu nebo vodu upravenou reverzní osmózou. Jelikož klasická elektrolýza nedokáže odstranit vedlejší látky jako je volný chlór, ozón, či oxidy, musíme z vody odstranit nežádoucí látky, například použitím filtrační konvice. Tyto látky jsou prokazatelně škodlivé pro lidský organismus.

U láhve Lazena WP2812 je vždy nutné používat pouze upravenou vodu!

KLASICKÁ ELEKTROLÝZA  

Vyrábí vodu obohacenou molekulárním vodíkem, která může obsahovat vedlejší látky jako je kyslík, ozón a chlor.  Kyslík není odváděn z vody. Produkce molekulárního vodíku je závislá na výskytu minerálů ve vodě. Tato technologie vytváří nižší koncentraci molekulárního vodíku (menší než 0,8 ppm).

PEM/SPE TECHNOLOGIE S POLOPROPUSTNOU MEMBRÁNOU  

Vyrábí vodu obohacenou molekulárním vodíkem bez vedlejších produktů (kyslíku, ozónu, chlóru).  Odvádí kyslík z vody. Produkce molekulárního vodíku nezávisí na množství minerálů ve vodě. Technologie zajišťuje vysoká koncentraci molekulárního vodíku (až 1,6 ppm).