Může molekulární vodík urychlit rekonvalescenci po covidu-19?

Molekulární vodík (H2) je potenciálně novým terapeutickým plynem pro akutní
post-koronavirové onemocnění 2019 (COVID-19), protože má antioxidační, protizánětlivé a antiapoptózní účinky, a protiúnavové vlastnosti. Cílem této studie bylo zjistit účinek 14denní inhalace H2 ke stavu dýchání a fyzické zdatnosti akutních pacientů po COVID-19. Studie trvala po celý rok. Tato náhodná, placebem kontrolovaná studie zahrnovala 26 mužů (44 ± 17 let) a 24 žen (38 ± 12 let), Účastníci provedli 6minutový test chůze (6 MWT) a test plicních funkcí, konkrétně usilovné vitální kapacity (FVC) a výdechový objem v první sekundě (FEV1).Symptomatičtí účastníci byli  testováni 21 – 33 dní po pozitivním testu polymerázové řetězové reakce PCR. Experiment se skládal z inhalace H2 a placeba. Inhalovalo se 2 × 60 min/den po dobu 14 dnů.

Výsledek studie:
Studie ukázala, že inhalace H2 měla zdraví prospěšné účinky ve smyslu zlepšení fyzických a respiračních funkcí u pacientů s onemocněním COVID-19. Studie tudíž dokázala, že inhalace molekulárního vodíku pozitivně ovlivňuje průběh rekonvalescence u post-covidových pacientů.

Výsledky ukázaly, že H2 terapie ve srovnání s placebem významně zvýšila vzdálenost
6 MWT o 64 ± 39 m, FVC o 0,19 ± 0,24 l a ve FEV1 o 0,11 ± 0,28 1 (vše p < 0,025).

Originální studie
Studie v českém jazyce
Zhlédněte i rozhovor na ČT1

Publikováno 14.02.2022
zpět na BLOG