Vše o inhalování molekulárního vodíku. Rozdíl oproti pití vodíkové vody?

Zajímá vás molekulární vodík a jak vám může pomoci?
Existují dva způsoby, jak přijímat molekulární vodík – pitím vodíkové vody (nebo vody, která byla napuštěna vodíkem) a vdechováním plynného vodíku. V tomto příspěvku se pokusíme odpovědět na všechny vaše otázky o plynném vodíku, včetně toho, co to je, kolik potřebujete a jaké jsou výhody jeho používání.

Co je plynný vodík?
Plynný vodík je v podstatě plyn, který byl napuštěn vodíkem. Může přijít ve formě čistého plynného vodíku, vodíku smíchaného s kyslíkem nebo směsi vodíku a vzduchu. Systémy s čistým vodíkem a směsí vodíku a kyslíku (také nazývané Brownův plyn) jsou dva nejběžněji dostupné na komerčním trhu, zatímco stroje na míchání vodíku a vzduchu se častěji používají ve výzkumných zařízeních.

Jaké jsou výhody inhalace plynného vodíku?
Dýchání plynného vodíku umožňuje příjem velkého množství molekulárního vodíku v krátkém čase.
V závislosti na stavu, na který chcete cílit, možná budete muset konzumovat velmi vysoké hladiny molekulárního vodíku, abyste získali terapeutické výhody. Vdechování vám umožní přijmout mnohem více molekulárního vodíku za den, než byste mohli získat pouze pitím vodíkové vody.
Z praktického hlediska je inhalace plynného vodíku lepší způsob dodávání vodíku pro starší osoby, lidi s poruchami ledvin nebo kohokoli, kdo může mít potíže s pitím velkého množství vody a/nebo vstáváním na toaletu několikrát denně.
Další výhodou inhalace plynného vodíku je to, že studie ukazují, že lépe dodává molekulární vodík do oběhového systému a poskytuje vyšší koncentrace molekulárního vodíku v orgánech a tkáních, než dosáhnete pitím vodíkové vody. Zdá se, že je také vhodnější pro akutní poruchy, zranění nebo nemoci, jako je zástava srdce, mrtvice, srdeční infarkt nebo traumatická poranění mozku.

Jaké jsou nevýhody?
Studie prokázaly, že pití vodíkové vody přináší více výhod v genové expresi než vdechování plynného vodíku. Opět platí, že v závislosti na stavu, na který chcete cílit, může být pro vás pití vodíkové vody prospěšnější než vdechování plynného vodíku, protože zacílení genové exprese je jednou z mnoha výhod molekulárního vodíku.

Kolik potřebujete?
Když pijete vodíkovou vodu, je užitečné podívat se na miligramy na litr, abyste určili, kolik toho za den přijmout. Vdechování plynného vodíku funguje trochu jinak. Abyste porozuměli dávkování, potřebujete znát průtok vodíkového plynu a/nebo procento koncentrace vodíkového plynu.
Průtok vám řekne, kolik mililitrů plynného vodíku vyteče z produktu každou minutu. Čím rychleji ml/min (mililitry za minutu), tím rychleji molekulární vodík nasytí krev a začne pracovat v těle. Vyšší průtok je účinnější při dodávání vodíku do těla a snižuje množství vodíku, které se ztrácí při přenosu ze systému do těla.
Současná vědecká literatura doporučuje minimální průtok 120-240 ml/min, aby bylo dosaženo terapeutického přínosu plynného vodíku.

Originální článek

Publikováno 26.09.2022
zpět na BLOG