Účast na 1. Mezinárodní vodíkové konferenci ve Smolenici

Zúčastnili jsme se 1. mezinárodní konference Evropské akademie pro výzkum molekulárního vodíku v biomedicíně. Konference trvala od 17. do 20. října ve Smolenici na Slovensku.
Tématem setkání byl „Vodík v biomedicíně“. Zúčastnili se ji špičkoví vědci, mezi které patří například Ohta Shiego, který je považován za toho, kdo odstartoval vše okolo molekulárního vodíku v roce 2007. Dále byl přítomen např. Američan LeBaron Tyler, který založil institut pro molekulární vodík v Americe a zabývá se vodíkem již mnoho let. Zúčastnili se i výzkumní pracovníci a stážisti z celého světa, včetně Kanady, USA, Íránu, východního Jeruzaléma, Slovenska, České republiky, Číny, Japonska, Ruska, Ukrajiny, Velké Británie, Francie, Německa, Srbské republiky, Korejské republiky a Indie.
Na konferenci bylo i velké zastoupení z České a Slovenské republiky. Hlavním organizátorem byl profesor Ján Slezák, kardiolog, dále se konference zúčastnil doc. PhDr. Michal Botek Ph.D. z Univerzity Palackého, který se molekulárním vodíkem zabývá se zaměřením ve sportu. V jedné studii, kterou prováděl, použil přímo náš inhalátor LAZENA HB-H12. Naše firma zveřejnila na konferenci poster o možnostech využití přístrojů produkujících molekulární vodík.
Setkání se skládalo z 8 vědeckých sympozií a bylo zaměřeno na účinky molekulárního vodíku na zdraví, kardio ochranu, kardiometabolická onemocnění, oxidační stres, molekulární genetiku, prevenci, regeneraci, srdeční selhání, výživu, stárnutí, léčbu COVID-19, aplikované aspekty v poskytování kardiovaskulární zdravotní péče a mnoho dalších biologických účinků.
Vědecký programový výbor odvedl vynikající práci při sestavování hvězdné řady odborných řečníků a integračních aspektů kardiovaskulární medicíny se zvláštním zaměřením na výzkumníky v rané a střední fázi kariéry. Vrcholem setkání bylo posterové zasedání a plenární sympozium, významné přednášky a programy udělování cen.
I přes nabitý vědecký program bylo dostatek prostoru pro plodné a podnětné diskuse a šance vychutnat si krásnou přírodu Malých Karpat na okouzlujícím zámku Smolenice a kulturního ducha Slovenska

Publikováno 27.10.2022
zpět na BLOG