Ochrana soukromí
Kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“, poskytnete souhlas s využitím souborů cookie na tomto zařízení a tomto prohlížeči. Soubory cookie jsou využívány pro zajištění funkčnosti stránek, analýzu dat a marketing.
Pro podrobné nastavení a popis cookies klikněte na tlačítko „Nastavení“, nebo si můžete zvolit rozsah využití souborů cookies pomocí nastavení níže.

Účast na 1. Mezinárodní vodíkové konferenci ve Smolenici

Zúčastnili jsme se 1. mezinárodní konference Evropské akademie pro výzkum molekulárního vodíku v biomedicíně. Konference trvala od 17. do 20. října ve Smolenici na Slovensku.
Tématem setkání byl „Vodík v biomedicíně“. Zúčastnili se ji špičkoví vědci, mezi které patří například Ohta Shiego, který je považován za toho, kdo odstartoval vše okolo molekulárního vodíku v roce 2007. Dále byl přítomen např. Američan LeBaron Tyler, který založil institut pro molekulární vodík v Americe a zabývá se vodíkem již mnoho let. Zúčastnili se i výzkumní pracovníci a stážisti z celého světa, včetně Kanady, USA, Íránu, východního Jeruzaléma, Slovenska, České republiky, Číny, Japonska, Ruska, Ukrajiny, Velké Británie, Francie, Německa, Srbské republiky, Korejské republiky a Indie.
Na konferenci bylo i velké zastoupení z České a Slovenské republiky. Hlavním organizátorem byl profesor Ján Slezák, kardiolog, dále se konference zúčastnil doc. PhDr. Michal Botek Ph.D. z Univerzity Palackého, který se molekulárním vodíkem zabývá se zaměřením ve sportu. V jedné studii, kterou prováděl, použil přímo náš inhalátor LAZENA HB-H12. Naše firma zveřejnila na konferenci poster o možnostech využití přístrojů produkujících molekulární vodík.
Setkání se skládalo z 8 vědeckých sympozií a bylo zaměřeno na účinky molekulárního vodíku na zdraví, kardio ochranu, kardiometabolická onemocnění, oxidační stres, molekulární genetiku, prevenci, regeneraci, srdeční selhání, výživu, stárnutí, léčbu COVID-19, aplikované aspekty v poskytování kardiovaskulární zdravotní péče a mnoho dalších biologických účinků.
Vědecký programový výbor odvedl vynikající práci při sestavování hvězdné řady odborných řečníků a integračních aspektů kardiovaskulární medicíny se zvláštním zaměřením na výzkumníky v rané a střední fázi kariéry. Vrcholem setkání bylo posterové zasedání a plenární sympozium, významné přednášky a programy udělování cen.
I přes nabitý vědecký program bylo dostatek prostoru pro plodné a podnětné diskuse a šance vychutnat si krásnou přírodu Malých Karpat na okouzlujícím zámku Smolenice a kulturního ducha Slovenska

Publikováno 27.10.2022
zpět na BLOG