Ochrana soukromí
Kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“, poskytnete souhlas s využitím souborů cookie na tomto zařízení a tomto prohlížeči. Soubory cookie jsou využívány pro zajištění funkčnosti stránek, analýzu dat a marketing.
Pro podrobné nastavení a popis cookies klikněte na tlačítko „Nastavení“, nebo si můžete zvolit rozsah využití souborů cookies pomocí nastavení níže.

Molekulární vodík potlačuje růst glioblastomu.

Glioblastom je nejčastějším typem primárního maligního (zhoubného) nádoru mozku. Molekulární vodík byl považován za preventivní a terapeutický medicinální plyn u mnoha nemocí, včetně rakoviny. V této studii se vědci snažili posoudit potenciál molekulárního vodíku na glioblastom.

Studie byly provedeny s použitím gliomu u potkanů a myšího modelu xenotransplantátu. Subjekty inhalovaly plynný vodík 2x denně po dobu 1 hodiny.  Zobrazovací studie byly provedeny pro stanovení objemu nádoru. Byly provedeny testy za účelem posouzení schopnosti samoobnovy rakovinných kmenových buněk. Stejně tak byly provedeny testy buněčné migrace a tvorby kolonií.

Studie ukázala, že inhalace vodíku může účinně potlačit růst nádoru glioblastomu a prodloužit přežití myší. Vodíková léčba navíc také potlačila migraci a schopnost gliomových buněk vytvářet kolonie.

Závěrem této studie je, že molekulární vodík může sloužit jako potencionální protinádorové činidlo při léčbě glioblastomu.

*xenotransplantace-terapeutický zákrok, kdy se nefunkční tkáň nebo orgán příjemce nahradí zdravím odpovídajícím orgánem či tkání

*nádorová kmenová buňka-je schopná měnit se na jakýkoliv typ nádorové buňky v daném nádoru

 

Publikováno 27.06.2023
zpět na BLOG