Molekulární vodík potlačuje růst glioblastomu.

Glioblastom je nejčastějším typem primárního maligního (zhoubného) nádoru mozku. Molekulární vodík byl považován za preventivní a terapeutický medicinální plyn u mnoha nemocí, včetně rakoviny. V této studii se vědci snažili posoudit potenciál molekulárního vodíku na glioblastom.

Studie byly provedeny s použitím gliomu u potkanů a myšího modelu xenotransplantátu. Subjekty inhalovaly plynný vodík 2x denně po dobu 1 hodiny.  Zobrazovací studie byly provedeny pro stanovení objemu nádoru. Byly provedeny testy za účelem posouzení schopnosti samoobnovy rakovinných kmenových buněk. Stejně tak byly provedeny testy buněčné migrace a tvorby kolonií.

Studie ukázala, že inhalace vodíku může účinně potlačit růst nádoru glioblastomu a prodloužit přežití myší. Vodíková léčba navíc také potlačila migraci a schopnost gliomových buněk vytvářet kolonie.

Závěrem této studie je, že molekulární vodík může sloužit jako potencionální protinádorové činidlo při léčbě glioblastomu.

*xenotransplantace-terapeutický zákrok, kdy se nefunkční tkáň nebo orgán příjemce nahradí zdravím odpovídajícím orgánem či tkání

*nádorová kmenová buňka-je schopná měnit se na jakýkoliv typ nádorové buňky v daném nádoru

 

Publikováno 27.06.2023
zpět na BLOG