ÚČINKY VODÍKU PŘI LÉČBĚ RADIOTERAPIÍ

V této studii se zkoumaly účinky vody bohaté na vodík na kvalitu života u pacientů léčených radioterapíí při nádoru jater.

Pacienti s rakovinou podstupující radioterapii často pociťují únavu a zhoršenou kvalitu života. Předpokládá se, že mnoho vedlejších účinků radioterapie je spojeno se zvýšeným oxidačním stresem a zánětem v důsledku tvorby reaktivních forem kyslíku během radioterapie. Vodík může být podáván jako terapeutický medicinální plyn, má antioxidační vlastnosti a snižuje zánět v tkáních. Tato studie zkoumala, zda léčba ve formě vody doplněné vodíkem zlepšila kvalitu života u pacientů podstupující radioterapii.

Randomizovaná, placebem kontrolovaná studie byla provedena za účelem hodnocení účinků pití vody bohaté na vodík u 49 pacientů léčených radioterapií zhoubných nádorů jater. Voda bohatá na vodík byla vyrobena umístěním kovové hořčíkové tyčinky do pitné vody (konečná koncentrace vodíku 0,55~0,65 mM).

Konzumace vody bohaté na vodík po dobu 6 týdnů snížila reaktivní kyslíkové metabolity v krvi a udržela potenciál oxidace krve. Skóre kvality života během radioterapie se významně zlepšilo u pacientů léčených vodou bohatou na vodík ve srovnání s pacienty, kteří dostávali placebo vodu.

Závěrem této studie je, že denní konzumace vody bohaté na vodík snižuje biologickou reakci na oxidační stres vyvolaný zářením.

*mM- (mol/l) vyjadřuje množství molů molekulárního vodíku na litr tekutiny.

více se dočtete zde 

Publikováno 28.08.2023
zpět na BLOG