Účinky vodíku během cvičení u žen středního věku

V této studii, se zkoumaly účinky vodíku během cvičení u žen středního věku. Jednalo se 28denní cyklus, při kterém byly ženy (věk cca 53 let, BMI 28,8 ± 3,3 kg/VO2mmax 22,3 ± 3,7 ml/kg) rozděleny do dvou skupin. První skupina dostávala 1 litr vody obohacené vodíkem při koncentraci vodíku 9 ppm denně. Druhá skupina dostávala placebo, tedy vodu z vodovodu. Účastníce byly hodnoceny na začátku a po 28 dnech sledování. Primárním cílovým parametrem byla změna kardiorespirační vytrvalosti (VO2max), ale výsledky zahrnovaly také změnu hodnot pracovní kapacity od začátku až dokonce léčby a vliv hmotnosti na kvalitu života. Ženy byly požádány, aby během studie zachovaly svůj obvyklý životní styl, příjem stravy a aby nepoužívaly jiné doplňky stravy.

Výsledky této studie ukázaly, že se významně zlepšila kardiorespirační vytrvalost u skupiny užívající vodu obohacenou vodíkem ve srovnání s placebem (26,2 ± 4,8 ml/kg vs. 24,2 ± 4,1, ml/kg/). Byly zjištěny rozdíly pro dobu do vyčerpání a celkovou práci dokončenou během postupného cvičení, přičemž vodíková voda vedla ke zlepšení obou ve srovnání s placebem (P<0,005).

 

Závěr této studie naznačuje, že vodíkovou vodu lze použít jako alternativní hydratační přípravek k pozitivnímu ovlivnění výkonu při cvičení u žen středního věku.

Více se dočtete zde

Publikováno 20.09.2023
zpět na BLOG