Inhalace vodíku a poranění míchy

V této studii se vědci snažili ukázat účinky vodíku na neurony v míše. Vodík selektivně neutralizuje reaktivní formy kyslíky (ROS) a zlepšuje různá poranění způsobená ROS. Poranění míchy je vážné poškození centrálního nervového systému a poškození míchy úzce souvisí s nadměrnou tvorbou ROS. Předpokládalo se, že inhalace vodíku zlepšuje poranění míchy a mechanismus účinku může souviset s ochrannými účinky vodíku proti oxidativnímu stresu a poškození mitochondrií.

Mechanicky poškozené neurony míchy byly inkubovány s různými koncentracemi vodíku. K potvrzení ochranných účinků vodíku bylo použito imunofluorescenční barvení a transmisní elektronová mikroskopie. ROS a příbuzné proteiny byly detekovány fluorescenčním barvením. Vodík byl podáván myším poté, co bylo zjištěno poranění míchy po dobu 42 dnů. Koncentrace inhalovaného vodíku bylo 75 %. K posouzení lokomotorických funkcí byla použita motorická funkce krys a k detekci stavu oxidačního stresu bylo provedeno imunofluorescenční barvení poraněných segmentů míchy. Míšní neurony byly zachovány podáním vodíku po mechanickém poškození v závislosti na dávce. Generace ROS, markery související s poškozením oxidativním stresem a počet neuronů byly po ošetření vodíkem významně sníženy.

Závěrem z této studie plyne, že inhalace vodíku byla prospěšná pro snížení mechanického poškození neuronů při poranění míchy.

Více informací se dočtete zde

­* Imunofluorescence je molekulární biologická metoda, používaná v biologickém výzkumu a v diagnostice chorob

* transmisní elektronová mikroskopie je elektronový mikroskop umožňující zobrazení a měření strukturních, chemických a mechanických vlastností látek až na atomární úrovni

* lokomotorických funkcí-přemísťování v prostoru (pohyb)

Publikováno 19.10.2023
zpět na BLOG