Vodík a stárnutí aorty

Hlavní příčinou arteriosklerózy je ateroskleróza v aortě. Ateroskleróza je rozpoznána jako chronický zánětlivý stav, který začíná dysfunkcí nebo aktivací arteriálního endotelu. Už v předešlých studiích se ukázalo, že molekulární vodík má antioxidační a protizánětlivé účinky u řady onemocnění. V této studii byly použity jako model myši s deficitem LDL (nízkohustotní lipoprotein) receptoru krmené vysokotučnou dietou po dobu 13 týdnů a vyhodnotily se účinky kontinuálního podávání molekulárního vodíku.

Ateroskleróza je nejčastěji se vyskytující formou arteriosklerózy a může vést k závažným onemocněním, jako je infarkt myokardu a mozkový infarkt. Při rozvoji aterosklerózy se lipoprotein s nízkou hustotou (LDL) nejprve dostává do intimy krevních cév, které byly poškozeny vysokým krevním tlakem a/nebo hyperglykémií a dochází k jejich oxidaci.

Molekulární vodík redukuje vysoce reaktivní formy kyslíku včetně hydroxylového radikálu a funguje jako antioxidant a protizánětlivá látka. Cesty podávání vodíku na zvířecích modelech a lidských klinických studiích jsou zhruba rozděleny do tří typů: inhalace plynného vodíku, pití vody bohaté na vodík a injekce v podání fyziologického roztoku vodíkového. Inhalace plynného vodíku zlepšuje akutní onemocnění, jako je ischemicko-reperfuzní poškození a poškození štěpu v několika orgánech. Injekce je stejně účinná jako inhalace plynného vodíku. Ačkoliv pití bohaté na vodík je nejpohodlnější způsob podávání vodíku, má za následek nižší koncentraci vodíku v krvi než inhalace plynného vodíku a může být účinnější při snižování oxidačního stresu a zánětu. Například pití vodíku zlepšilo symptomy Parkinsonovy choroby na krysím modelu.

Myši stejného věku byly náhodně rozděleny do skupin: 1) běžná dieta s kontrolní vodou; 2) kontrolní strava s molekulárním vodíkem; 3) strava s vysokým obsahem tuků s kontrolní vodou; 4) strava s vysokým obsahem tuků a molekulárním vodíkem. Při výsledcích se zjistilo, že počet buněk v aortální intimě byl výrazně zvýšen, zatímco u skupin, kde se podával molekulární vodík to významně potlačilo toto zvýšení. Tyto výsledky naznačují, že vodík zpomaluje stárnutí buněk v aortě.

*endotel-jde o jednu vrstvu buněk, která vystýlá vnitřní povrch cév, kryje srdeční chlopně a řadu tělesných dutin

*lipoproteiny-kulovité útvary, které se vyskytují v krevní plazmě a obsahují převážně tuky, cholesterol a bílkoviny

 Pro více informací a porovnání obrázků z výsledků najdete zde

Publikováno 29.11.2023
zpět na BLOG