Léčba inhalací plynného vodíku u akutního mozkového infarktu

Molekulární vodík působí jako terapeutický antioxidant. Inhalace plynného vodíku (1,4 %) byla účinná pro zlepšení mozkového infarktu v mnoha pokusech na zvířatech. Pro skutečné aplikace byla tedy žádoucí randomizovaná kontrolovaná klinická studie k vyhodnocení účinků inhalace plynného H2. V této studii se hodnotí léčba vodíku u akutního mozkového infarktu.

Prostřednictvím této randomizované kontrolované klinické studie se hodnotila bezpečnost a účinnost léčby H2 u pacientů s mozkovým infarktem v akutním stadiu se skóre mírné až středně těžké škály National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS). Zařadili jsme 50 pacientů (25 H2 a 25 kontrolní skupina) s terapeutickým časovým oknem 6 až 24 hodin. Skupina H2 inhalovala 3% vodíkový plyn (1hodinu 2x denně) a kontrolní skupina dostávala po prvních 7 dní konvenční intravenózní léky. Hodnocení zahrnovalo denní vitální funkce, skóre NIHSS, indexy fyzikální terapie, týdenní biochemické vyšetření krve a skenování magnetickou rezonancí mozku (MRI) po dobu 2 týdnů studie.

Skupina H2 nevykazovala žádné nežádoucí účinky se zlepšením saturace kyslíku. Byly zjištěny následující významné účinky: intenzita signálu magnetické rezonance mozku, která udává závažnost místa infarktu, skóre NIHSS pro klinickou kvantifikaci závažnosti cévní mozkové příhody a hodnocení fyzikální terapie podle Barthelova indexu. Léčba H2 byla bezpečná a účinná u pacientů s akutním mozkovým infarktem. Tyto výsledky naznačují potenciál pro širokou a obecnou aplikaci plynu H2.

 

* Barthelova škála je ordinální škála používaná k měření výkonu v činnostech každodenního života.

Více se dočtete zde 

Publikováno 31.01.2024
zpět na BLOG