Japonská studie ukazuje výsledky denního požití alkalické elektrolyzované vody.

Gastrointestinální (týkající se trávicí soustavy) přínosy… Určitě je podstatné, že již mnohé dřívější studie  plně prokázaly, že alkalická elektrolyzovaná voda (AEW)  pomáhá lidem s gastrointestinálními poruchami. Neutralizuje žaludeční kyselinu, zlepšuje střevní bakteriální flóru a zlepšuje další gastrointestinální stavy.
Japonské ministerstvo zdravotnictví již uznává, že alkalická elektrolyzovaná voda zlepšuje gastrointestinální zdraví, takže se Japonští vědci rozhodli, že se odliší

Jak se Japonští vědci lišili?
Japonští vědci se v této studii více zajímali o výběr subjektů, kteří si nestěžovali zejména na gastrointestinální nebo jiné zdravotní problémy. Účelem bylo jednoduše zjistit, zda právě průměrní lidé projevují prospěch z pití alkalické elektrolyzované vody. Vybranými subjekty byli zcela náhodní lidé, kteří si nestěžovali na zdravotní problémy. Pro zkoušku byli rozděleni do dvou srovnatelných skupin. Žádný ze subjektů nebyl informován o tom, ve které skupině jsou, ani o povaze toho, jakou vodu pijí.

Pociťují průměrní lidé výhody při pití ionizované vody?
Účelem této studie bylo podívat se, jaké přínosy má alkalickáý voda na průměrné lidi a na další výhody této vody. Jednalo se o dvojitě zaslepenou studii, což znamená, že subjekt ani správce nedostali údaje o typu vody, která jim byla podávána. Studie ukázala významné zlepšení u těch, kteří pili alkalickou elektrolyzovanou vodu, jak je popsáno níže.

O studii
Subjekty ve skupině AEW pily zásaditou elektrolyzovanou vodu a subjekty ve skupině PW pily pouze upravenou vodu (byly kontrolní skupinou). Všechny subjekty měly za úkol vypít 200ml vody po probuzení a poté nejméně 1 litr po zbytek dne. K výrobě AEW byly použity elektrické ionizátory vody. PH vody bylo 9,2 pro skupinu AEW a 7,6 pro druhou skupinu PW. Před, během a po zkušebních krevních testech bylo provedeno hodnocení fyzické zdatnosti a hodnocení pomocí dotazníku.

Výsledky:
Kvalita spánku: U těch, kteří pili AEW, došlo k obrovskému zlepšení kvality spánku a u druhé skupiny došlo pouze k mírnému zlepšení kvality spánku.
Jak dobře se cítily subjekty po probuzení: Došlo také k obrovskému zlepšení toho, jak dobře se subjekty – lidé ze skupiny AEW zaznamenali výraznější zlepšení zlepšení, než v druhé skupině PW.
Fyzická reakční doba: Obrovský počet, 66% skupiny AEW snížil (zlepšil) svůj reakční čas a pouze 38% skupiny PW snížilo (zlepšilo) svůj reakční čas.
Rovnováha & Vytrvalost:Další fyzickou zkouškou byla doba, po kterou člověk může stát na jedné noze se zavřenýma očima. Obrovský počet 68% skupiny AEW zvýšil rovnováhu a vytrvalost a pouze 45% u skupiny PW.
Jiné fyzické testy: Jako je předklon, vertikulární skok a sedy-lehy, neprokázaly žádný významný rozdíl před, ani po u jednotlivých skupin. U obou skupin došlo ke zvýšení frekvence močení. To je dobré pro obě skupiny. Močení je způsob, jakým naše tělo odstraňuje toxiny. Žádná skupina neměla před testováním ani po něm pálení žáhy, nadýmání, bolesti nebo jiné příznaky. Krevní testy byly normální pro obě skupiny před a po zkoušce.
Pohyby střev: Došlo k významnému zlepšení kvality stolice pro skupinu AEW. Ve skupině PW byla zaznamenána mírná změna, ale žádné významné zlepšení.

Autor článku se ztotožňuje se studií: ,,Lidé, kteří pijí alkalickou ionizovanou (elektrolyzovanou) vodu v této studii mohu jednoznačně porovnat s mými vlastními zkušenostmi s pitím alkalické ionizované vody. Tato studie trvala pouze čtyři týdny a již došlo k výraznému zlepšení spánku, dobrého pocitu při probuzení zlepšení rovnováhy, vytrvalosti a reakční doby (což je mentální funkce) a zlepšení pohybu střev. Pamatuji si, jak razantně se můj život změnil po mém prvním roce pití ionizované vody. Přešel jsem z mnoha symptomů, častých nachlazení a alergií ke stavu, kdy neřeším nic z toho a to platilo i u mých dětí.,,

Originální studie

Publikováno 26.07.2021
zpět na BLOG