Má molekulární vodík vliv na střevní mirkobiomu?

Ze všeobecného přehledu výzkumných prací zabývajících se homeostázou (udržování stálosti a funkčnosti vnitřního prostředí organismu) vyplývá pro nás zásadní závěr. Molekulární vodík (H2) se zdá být základním regulátorem v procesu homeostázy. Homeostáza je nezbytná pro normální činnost organismu a je tedy základním předpokladem pro zdraví. Molekulární vodík v tomto směru představuje látku, která je nutná k tomu, aby mohly v těle fungovat všechny ostatní látky i procesy a tělesné buňky mohly správně komunikovat. Potvrdilo se tím naše dlouhodobé vnímání role molekulárního vodíku jako primárního faktoru v udržení si zdraví a jako klíčového pomocníka k rychlému návratu ke zdraví při zotavování se z nemoci. Buňky lidského těla nemají schopnost produkovat H2. Endogenní H2 tvoří pro naše potřeby symbiotické bakterie jako produkt fermentace sacharidů ve střevech, dýchacím systému, ústech, hltanu, pochvě a kůži. H2 má antioxidační účinky a fyziologické koncentrace H2 chrání sliznice před oxidačním poškozením. Naopak nedostatečné množství H2 může vést k zánětu nebo karcinogenezi. Nedostatečná tvorba endogenního H2 hraje zásadní roli při poruchách mozku, srdce a jater.
H2 může působit jako zprostředkovatel pochodů mezi střevem a játry a ve směsi střevních plynů hraje ústřední roli při regulaci homeostázy trávicího traktu a jater. Mezi trávicím traktem a játry existuje oboustranné spojení a oba systémy se tedy vzájemně ovlivňují. H2 má příznivý vliv jak na úpravu střevních poruch, včetně intolerance laktózy a glukózy, syndromu bakteriálního přerůstání v tenkém střevě (SIBO), syndromu dráždivého tračníku (IBS), zánětlivých onemocnění střev, zácpy, kolorektálního karcinomu a dalších, tak na poruchy souvisejícími s játry, jako jsou metabolický syndrom (včetně snížení přírůstku tělesné hmotnosti, a to zejména tuku), ztukovatění jater, homeostáza glukózy a systémová dyslipidémie.
Jak je všeobecně známo, játra mají obrovskou schopnost regenerace. Tato vlastnost by mohla být vysvětlena tím, že játra dokážou akumulovat H2. Mezi vyšetřovanými orgány byly v játrech naměřeny nejvyšší koncentrace H2 po doplnění H2 různými strategiemi. Doplnění stravy, které zvyšuje produkci H2 ve střevech, zmírňuje poškození jater v důsledku nedostatečného prokrvení a zlepšuje jejich regeneraci. Střevní flórou produkovaný H2 má schopnost zlepšit záněty jater, zatímco inhibice střevní flóry pomocí antibiotik tyto záněty zhoršuje. Indukce endogenní produkce H2 zvyšuje hladiny antioxidačních enzymů a snižuje hladiny zánětlivých markerů. Podpora tvorby endogenního H2 doplněním vhodné stravy má podobný ochranný účinek jako podání exogenního H2 v podobě fyziologického roztoku bohatého na H2. Naopak antibiotika snižují vliv této stravy na produkci endogenního H2 a inhibují regenerační účinek H2.
Zajištění správného mikrobiálního metabolismu H2 je důležitým krokem k ovlivnění zdravotního stavu. Rozvoj personalizovaných doplňků stravy založený na úpravě endogenního metabolismu H2 buď snížením spotřeby nebo zlepšením tvorby H2 střevním mikrobiomem, může poskytnout nový způsob regulace homeostázy a zlepšení léčby střevních a jaterních poruch.

Originální studie

Publikováno 21.09.2021
zpět na BLOG