Ochrana soukromí
Kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“, poskytnete souhlas s využitím souborů cookie na tomto zařízení a tomto prohlížeči. Soubory cookie jsou využívány pro zajištění funkčnosti stránek, analýzu dat a marketing.
Pro podrobné nastavení a popis cookies klikněte na tlačítko „Nastavení“, nebo si můžete zvolit rozsah využití souborů cookies pomocí nastavení níže.

Má molekulární vodík vliv na střevní mirkobiomu?

Ze všeobecného přehledu výzkumných prací zabývajících se homeostázou (udržování stálosti a funkčnosti vnitřního prostředí organismu) vyplývá pro nás zásadní závěr. Molekulární vodík (H2) se zdá být základním regulátorem v procesu homeostázy. Homeostáza je nezbytná pro normální činnost organismu a je tedy základním předpokladem pro zdraví. Molekulární vodík v tomto směru představuje látku, která je nutná k tomu, aby mohly v těle fungovat všechny ostatní látky i procesy a tělesné buňky mohly správně komunikovat. Potvrdilo se tím naše dlouhodobé vnímání role molekulárního vodíku jako primárního faktoru v udržení si zdraví a jako klíčového pomocníka k rychlému návratu ke zdraví při zotavování se z nemoci. Buňky lidského těla nemají schopnost produkovat H2. Endogenní H2 tvoří pro naše potřeby symbiotické bakterie jako produkt fermentace sacharidů ve střevech, dýchacím systému, ústech, hltanu, pochvě a kůži. H2 má antioxidační účinky a fyziologické koncentrace H2 chrání sliznice před oxidačním poškozením. Naopak nedostatečné množství H2 může vést k zánětu nebo karcinogenezi. Nedostatečná tvorba endogenního H2 hraje zásadní roli při poruchách mozku, srdce a jater.
H2 může působit jako zprostředkovatel pochodů mezi střevem a játry a ve směsi střevních plynů hraje ústřední roli při regulaci homeostázy trávicího traktu a jater. Mezi trávicím traktem a játry existuje oboustranné spojení a oba systémy se tedy vzájemně ovlivňují. H2 má příznivý vliv jak na úpravu střevních poruch, včetně intolerance laktózy a glukózy, syndromu bakteriálního přerůstání v tenkém střevě (SIBO), syndromu dráždivého tračníku (IBS), zánětlivých onemocnění střev, zácpy, kolorektálního karcinomu a dalších, tak na poruchy souvisejícími s játry, jako jsou metabolický syndrom (včetně snížení přírůstku tělesné hmotnosti, a to zejména tuku), ztukovatění jater, homeostáza glukózy a systémová dyslipidémie.
Jak je všeobecně známo, játra mají obrovskou schopnost regenerace. Tato vlastnost by mohla být vysvětlena tím, že játra dokážou akumulovat H2. Mezi vyšetřovanými orgány byly v játrech naměřeny nejvyšší koncentrace H2 po doplnění H2 různými strategiemi. Doplnění stravy, které zvyšuje produkci H2 ve střevech, zmírňuje poškození jater v důsledku nedostatečného prokrvení a zlepšuje jejich regeneraci. Střevní flórou produkovaný H2 má schopnost zlepšit záněty jater, zatímco inhibice střevní flóry pomocí antibiotik tyto záněty zhoršuje. Indukce endogenní produkce H2 zvyšuje hladiny antioxidačních enzymů a snižuje hladiny zánětlivých markerů. Podpora tvorby endogenního H2 doplněním vhodné stravy má podobný ochranný účinek jako podání exogenního H2 v podobě fyziologického roztoku bohatého na H2. Naopak antibiotika snižují vliv této stravy na produkci endogenního H2 a inhibují regenerační účinek H2.
Zajištění správného mikrobiálního metabolismu H2 je důležitým krokem k ovlivnění zdravotního stavu. Rozvoj personalizovaných doplňků stravy založený na úpravě endogenního metabolismu H2 buď snížením spotřeby nebo zlepšením tvorby H2 střevním mikrobiomem, může poskytnout nový způsob regulace homeostázy a zlepšení léčby střevních a jaterních poruch.

Originální studie

Publikováno 21.09.2021
zpět na BLOG