inh.1.jpg
8CC26DEE-0C0C-41A5-A1F9-DA4096AC686A.jpg
42C36D0F-ABDC-43FB-9A61-8C8788F8EBA8.jpg
inh.1.jpg
8CC26DEE-0C0C-41A5-A1F9-DA4096AC686A.jpg
42C36D0F-ABDC-43FB-9A61-8C8788F8EBA8.jpg

H2-300M

Inhalační přístroj pro vodík a kyslík využívá jednu z nejpokročilejších technologií na světě - pevný polymerní elektrolyt s využitím titanových elektrod. Po zapnutí používá přístroj elektrolýzu k rozložení vody na vodík a kyslík.

Inhalační přístroj pro vodík a kyslík

rozměry: 365x235x400 mm
váha: 15 Kg
čistota vodíku: 99,99%
maximální průtok vodíku: 300 ml/min
čistota kyslíku: 99,99%
maximální průtok kyslíku: 150 ml/min
možnost inhalace: H2 nebo O2 nebo kombinace
stabilita tlaku: 0,001 Mpa
napájení: 220 V ± 10 % 50 až 60 Hz
spotřeba energie: 1 200W
životnost: 8 000 hodin

Inhalační přístroj H2-300M na výrobu molekulárního vodíku a kyslíku využívá jednu z nejpokročilejších technologií na světě - pevný polymerní elektrolyt (SPE) s využitím titanových elektrod a jako elektrolyt destilovanou vodu. Obsah kyslíku je nižší než 0,1 ppm. Vodík se vyrábí na katodě a kyslík na anodě. Po zapnutí používá přístroj elektrolýzu k rozložení vody na vodík a kyslík. Generátor plynů odděluje vodík a kyslík na dvou elektrodách. Čistý plynný vodík jde do odlučovače plynu / vody, který odstraňuje většinu vodní páry z plynného vodíku. Kyslík se shromažďuje ve vodní nádrži. Vodík bude procházet sušicí trubicí, aby se získal plynný vodík o vyšší čistotě. Generátor vodíku / kyslíku SPE využívá automatický systém kontroly s vysokou citlivostí. Průtok i tlak jsou poměrně stabilní. Stabilita tlaku je nižší než 0,001 MPa, což zajišťuje produkci vysoce čistých plynů a bezpečných podmínek.

Lze použít pouze destilovanou vodu zakoupenou v lékárně. Nejedná se o technickou destilovanou vodu.

Inhalační přístroj H2-300M používá špičkovou technologii MEA/PEM (Membrane Electrode Assembly/Proton Exchange Membrane), která je vyráběna v USA.

Zařízení splňuje směrnici 2015/863/EU RoHS (Rescriction of Hazardeous Substances). Při dovozu je dodržováno nařízení ES č.1907/2006 neboli REACH o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

Skladem: 1 ks
Po registraci získáte na prodejní ceny slevu 9 % + další výhody.
Cena 1 ks s DPH: 50 439,35 Kč
Cena 1 ks bez DPH: 41 685,41 Kč
≥5 ks (bez DPH) 36 781,24 Kč
Recyklační příspěvek (bez DPH) 4,00 Kč/ks